Termeni şi Condiţii de utilizare a serviciilor ZONGA

În vigoare la data de 15.05.2018

Prezentul document reprezintă acordul dintre dumneavoastră în continuare „Utilizatorul” şi. Zonga Music S.A., o societate românească, cu sediul social în București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu, nr. 39-41, Biroul nr. 17, et. 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/8923/2011 şi având Cod unic de înregistrare 28902690 pentru utilizarea site-ului www.zonga.ro, în continuare „Zonga”, a aplicaţiilor de streaming de muzică Zonga, în continuare „Serviciile Zonga”.

1. Acceptul dumneavoastră

Crearea unui cont pe www.zonga.ro, precum şi utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor Zonga reprezintă acceptarea dispoziţiilor prezentului document, precum şi a Politicii de confidenţialitate care face parte integrantă din acesta (www.zonga.ro/politica-confidentialitate). Vă rugăm să citiţi aceste documente cu atenţie. În cazul în care nu sunteţi de acord cu dispoziţiile acestora, cu modificările ulterioare, vă rugăm să vă abţineţi de a folosi serviciile Zonga.

2. Accesul la Serviciile Zonga. Limitare teritorială

Accesul la Serviciile Zonga se poate face în următoarele modalităţi:

 1. online, prin înregistrarea pe site-ul www.zonga.ro;
 2. prin descărcarea aplicaţiei Zonga pe un dispozitiv mobil de tipul tabletă sau pe telefonul mobil Smartphone;
 3. prin intermediul unor site-uri aparţinând unor terţi, de tipul reţelelor de socializare.

Accesul la Serviciile Zonga în oricare dintre modalităţile de mai sus este limitat la teritoriul României, fiind strict interzisă accesarea acestora prin orice modalitate din exteriorul României.

Pentru a accesa Serviciile Zonga, va trebui să vă creaţi un cont pe www.zonga.ro sau direct în aplicațiile Zonga disponibile în app store. Contul creat pe Zonga este personal, fiind strict interzisă utilizarea datelor de acces, a contului altei persoane sau transferul de orice fel al acestuia, fie temporar sau permanent, către altă persoană. Declaraţi că datele furnizate de către dumneavoastră prin intermediul formularului de înregistrare sunt corecte şi complete şi acceptaţi că sunteţi singurul răspunzător pentru orice activitate desfăşurată prin intermediul contului dumneavoastră, precum şi de eventualele daune produse ca urmare a utilizării acestuia atât de către dumneavoastră, cât şi de terţi. De asemenea, vă obligaţi ca în cazul în care securitatea contului dumneavoastră a fost compromisă să anunţaţi de îndată administratorul Serviciilor Zonga.

Utilizarea serviciilor Zonga este permisă numai persoanelor care au împlinit 18 ani, precum şi persoanelor între 16 şi 18 ani, însă în acest caz numai cu acordul părinţilor sau tutorilor legali. Prin acceptarea prezentului document declaraţi că aţi împlinit 18 ani, iar în cazul în care aveţi între 16 şi 18 ani declaraţi că aţi obţinut acordul părinţilor sau al tutorilor legali pentru a utiliza serviciile Zonga. Nu este permisa utilizarea serviciilor Zonga persoanelor care nu au implinit 16 ani.

3. Link-uri către şi de la site-uri ale terţilor

Dispoziţiile prezentului document sunt aplicabile tuturor utilizatorilor Serviciilor Zonga. Serviciile Zonga pot conţine link-uri spre alte site-uri care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul lui Zonga. Zonga nu are control asupra site-urilor terţilor şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul, politica sau practicile acestora. Prin crearea unui cont pe www.zonga.ro şi utilizarea Serviciilor Zonga sunteţi de acord că responsabilitatea Zonga se limitează la Serviciile Zonga. Prin urmare, vă recomandăm să citiţi cu mare atenţie termenii şi condiţiile aplicabile utilizării de către dumneavoastră a oricăror site-uri ale unor terţi.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

Zonga va acorda o licenţă limitată, neexclusivă, netransmisibilă şi revocabilă de a utiliza Serviciile Zonga, numai în interes strict personal şi necomercial.

Sunteţi de acord cu faptul că atât Serviciile Zonga, cât şi conţinutul acestora sunt proprietatea Zonga şi/sau a licenţiaţilor săi, incluzând companii de discuri (record labels), şi sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală şi industrială conferite de legislaţia aplicabilă, incluzând, dar fără a se limita la drepturi de autor şi alte drepturi conexe şi/sau drepturi de marcă. Toate drepturile asupra conţinutului audio sau de orice natură în legătură cu acesta sunt strict rezervate deţinătorilor drepturilor de autor sau de altă natură asupra acestuia. Vă obligaţi să respectaţi aceste drepturi şi să utilizaţi serviciile Zonga numai în conformitate cu dispoziţiile prezentului document şi cu legislaţia aplicabilă.

5. Conduită interzisă

Este strict interzisă:
 1. copierea parţială sau totală, decompilarea, dezasamblarea, crearea de opere derivate sau folosirea în orice altă modalitate a codului sursă al oricăreia dintre aplicaţiile Zonga, precum şi a oricărora dintre elementele conţinute în Serviciile Zonga, inclusiv, dar fără a se limita la: texte, imagini, video sau de oricare altă natură;
 2. utilizarea materialelor audio la care aveţi acces prin intermediul Serviciilor Zonga în alt mod şi în alt scop decât cele menţionate în prezentul document;
 3. vânzarea, închirierea, transferul, distribuţia, transmiterea, afişarea sau acordarea de drepturi privind Serviciile Zonga, a contului creat de către dumneavoastră pentru utilizarea acestora sau a invitaţiilor pe care vi le punem la dispozitie, unei terţe persoane
 4. folosirea Serviciilor Zonga în legătură cu orice dispozitiv sau serviciu destinat să ocolească măsurile tehnice de securitate implementate pentru a controla accesul la Serviciile Zonga sau la drepturile către o melodie sau alte lucrări protejate de legile de drepturi de autor;
 5. folosirea Serviciilor Zonga în alt scop decât pentru uz personal, individual şi în scopuri necomerciale, incluzând, dar fără a se limita la ascultarea excesivă şi/sau repetată a conţinutului(pentru motivul aparent de a creşte sumele de plată pentru drepturi de autor sau îmbunătăţirea rating-urilor aplicate conţinutului);
 6. cu excepţia Ringtone-urilor şi a Video Tunes, este interzisă utilizarea conţinutului audio ca şi ton de apel pentru telefon;
 7. redistribuirea, reproducerea, transmiterea, comunicarea, vânzarea, utilizarea, emiterea în public, sincronizarea, închirierea sau împrumutarea, adaptarea, sublicenţierea sau utilizarea în orice mod a conţinutului audio furnizat în cadrul aplicaţiilor Zonga fără acordul expres prealabil al deţinătorului drepturilor de autor asupra acestuia;
 8. folosirea Serviciilor Zonga pentru a invada intimitatea terţilor sau pentru a obţine informaţii despre oricare dintre utilizatorii Serviciilor Zonga sau pentru a obţine o listă de utilizatori ai acestora;
 9. copierea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea oricărei informaţii conţinute pe echipamentele tehnice, incluzând, dar nelimitându-se la serverele şi calculatoarele utilizate sau controlate de către Zonga;
 10. utilizarea Serviciilor Zonga pentru a încălca un drept legal al unei terţe părţi, inclusiv orice drept de confidenţialitate, de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, sau de a întreprinde orice acţiune hărţuitoare, calomnioasă, defăimătoare, abuzivă, necinstită, ameninţătoare, dăunătoare sau altele similare; sau folosirea oricărei tehnologii de data mining, roboţi sau similare de colectare a datelor;
 11. utilizarea Serviciilor Zonga pentru a publica sau transmite orice tip de publicitate nesolicitată sau materiale promoţionale;
 12. accesarea sau utilizarea oricărei zone a Serviciilor Zonga protejate prin parolă, cu excepţia celor autorizate în mod specific în scris de către Zonga;
 13. impersonarea sau fals-afilierea dumneavoastră cu orice persoană sau entitate;
 14. utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Serviciilor Zonga (inclusiv scripturi, "bot" sau software similar), inclusiv pentru a le accesa din afara României;
 15. modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea sau încercarea prin alte moduri a obţinerii accesului la cheia privată sau orice cheie dev („dev key”) (acest termen este unul general cunoscut în industrie) asociate cu Serviciile Zonga, conţinutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau încercarea de utilizare a oricărei chei private sau dev key într-un mod în care să se încalce termenii prezentului document.

Ca urmare a încălcării oricăreia dintre interdicţiile prevăzute în prezentul document, Zonga are dreptul să blocheze cu efect imediat, temporar sau permanent, accesul la contul implicat în activitatea interzisă, fără ca acest lucru să limiteze dreptul Zonga de a apela la căile legale pentru a obţine repararea eventualelor prejudicii produse ca urmare a activităţii desfăşurate prin contul dumneavoastră.

6. Tipuri de abonamente

Preţul pentru accesul la Serviciile Zonga diferă în funcţie de tipul de abonament. Detaliile fiecărui tip de abonament, inclusiv preţurile, se regăsesc în secţiunea Planul curent a contului dumneavoastră sau pe pagina www.zonga.ro/cat-costa.

Pentru cumpărarea unui abonament este necesar să vă furnizați numărul de telefon mobil. Puteți să vă abonați la Zonga astfel:

 1. prin introducerea numărului dvs. de telefon mobil la înregistrarea de pe un telefon mobil sau o aplicație mobilă;
 2. prin introducerea numărului dvs. telefon mobil pentru a beneficia de încercare gratuită a aplicației Zonga din orice aplicație Zonga;
 3. accesând pagina de abonamente de la adresa www.zonga.ro/cat-costa sau pagina Planul curent a contului dumneavoastră și selectând abonamentul dorit, precum şi modul de plată.

Parteneriatul Zonga Vodafone

Abonații rețelei de telefonie Vodafone România beneficiază de condiții speciale de preț la activarea abonamentelor Zonga, acestea fiind descrise public la adresa www.vodafone.ro/zonga.

Abonații Vodafone beneficiază de 30 zile de încercare gratuită a aplicațiilor Zonga în cazul abonamentului Zonga PREMIUM, iar în cazul abonamentului Zonga PLUS beneficiază de o perioadă gratuită de încercare de 2 luni. Ulterior, aceștia vor fi abonați automat la Zonga PLUS sau Zonga PREMIUM, după caz, însă au opțiunea de a renunța oricând la abonament din setările contului.

Abonamentele Zonga nu au legătură cu relația dvs. de client Vodafone (cartelă sau abonament) și nu vor influența în vreun fel relația dvs. de client al Vodafone.

Alte rețele de telefonie mobilă decât Vodafone

Abonații altor rețele de telefonie mobilă decât Vodafone beneficiază de 30 zile de încercare gratuită a aplicațiilor Zonga indiferent de abonamentul ales în momentul în care optează pentru începerea perioadei de încercare. Ulterior, aceștia vor fi abonați automat la Zonga PLUS sau Zonga PREMIUM, după caz, și vor avea opțiunea de a renunța oricând la abonament din setările contului.

Abonații din afara României

Abonații înregistrați din afara României nu beneficiază de zile de încercare gratuită. Aceștia se vor putea abona la Zonga Dor de casă, cu prelungire automată, și vor avea opțiunea de a renunța oricând la abonament din setările contului.

7. Tipuri de calitate a fişierelor audio

În funcţie de abonamentul achiziţionat, puteţi accesa conţinutul Zonga având calitatea următoare:
 1. calitate audio de până la 128 kbps pentru abonamentul FREE
 2. calitate audio de până la 320 kbps pentru abonamentele PLUS, PREMIUM, Dor de casă;

8. Plata

Plăţile se vor putea face astfel:
 1. prin serviciul de plăţi cu card bancar, Google Play sau Apple Store prin intermediul unor furnizori de servicii de plăţi online. Pentru finalizarea plăţii veţi fi direcţionat către pagini web aparţinând acestora. Activitatea realizată de către dumneavoastră în cadrul paginilor terţilor furnizori de servicii de plată online se desfăşoară în condiţiile prevăzute de către termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate ale respectivilor furnizori. Zonga nu îşi asumă răspunderea pentru utilizarea serviciilor prestate de către aceşti terţi şi vă recomandă să citiţi cu atenţie termenii aplicabili utilizării serviciilor de plată online ale acestora.
 2. direct către Vodafone, ca partener oficial al Zonga. Toate solicitările legate de plăţi vor fi gestionate în totalitate de către Vodafone. În caz de nelămuriri în această situaţie, vă rugăm să vă adresaţi direct Vodafone.

Dacă sunteți abonat Vodafone, Zonga vă dă posibilitatea de a beneficia gratuit de serviciile Zonga timp de 2 luni în cazul abonamentului Zonga PLUS și timp de 1 lună în cazul abonamentului Zonga PREMIUM. Dacă sunteți abonat al altei rețele de telefonie mobilă, Zonga vă dă posibilitatea de a beneficia gratuit de serviciile Zonga timp de 1 lună indiferent de aboanamentul ales.

Preţurile serviciilor Zonga, așa cum sunt afișate pe pagina www.zonga.ro/cat-costa/ includ TVA şi sunt stabilite în RON. În cazul în care prețurile sunt afișate în EURO, acest lucru se datorează cerințelor operatorilor de telefonie mobilă, iar plata se va efectua în RON la cursul de schimb EURO/RON de la data efectuării plăţii.

Zonga îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile aplicabile serviciilor Zonga în orice moment. Noile preţuri vor fi aplicabile numai serviciilor achiziţionate după data modificării preţurilor. În cazul în care nu sunteţi de acord cu modificarea preţurilor, aveţi opţiunea de a nu continua utilizarea Serviciilor Zonga.

9. Dezactivarea şi ştergerea contului

Dezactivarea şi/sau ştergerea contului dumneavoastră Zonga se poate realiza:
 1. de către Zonga ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a dispoziţiilor prezentului contract;
 2. de către Zonga în caz de neutilizare de către dumneavoastră a serviciilor Zonga pe o perioadă mai mare de 6 luni;
 3. la solicitarea dumneavoastră, prin accesarea secţiunii „Dezactivare cont” din profilul dumneavoastră.

10. Reclamaţii

Orice reclamaţii legate de funcţionarea sau conţinutul Serviciile Zonga pot fi transmise prin intermediul formularului de contact disponibil în cadrul www.zonga.ro sau http://ajutor.zonga.ro sau la adresa de e-mail feedback@zonga.ro.

11. Relaţii cu clienţii

Pentru informaţii sau nelămuriri legate de serviciile Zonga, vă rugăm accesaţi http://ajutor.zonga.ro.

Zonga vă poate contacta prin e-mail, telefon sau SMS pentru a va informa cu privire la anumite promoții în desfășurare, pentru a vă ajuta să rezolvați anumite dificultăți semnalate sau pentru a colecta informații statistice despre cum utilizați serviciul Zonga.

12. Limitarea răspunderii Zonga

Zonga nu garantează calitatea, conţinutul Serviciilor Zonga aparţinând terţilor şi că acesta nu încalcă drepturile altor persoane. De asemenea, nu garantează disponibilitatea neîntreruptă şi lipsită de deficienţe a serviciile Zonga şi nu îşi asumă răspunderea pentru aplicaţii ale terţilor conectate în orice mod cu Serviciile Zonga, pentru orice tip de bunuri şi servicii oferite prin anunţuri în Serviciile Zonga sau prin link-uri la pagini web aparţinând terţilor.

În cazul în care consideraţi că elemente ale conţinutului Serviciilor Zonga încalcă drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail feedback@zonga.ro.

Zonga nu poate fi responsabilă pentru probleme apărute în furnizarea serviciilor Zonga din cauze de forţă majoră. Prin forţă majoră se înţeleg împrejurări care au apărut ca urmare a unor evenimente extraordinare, inevitabile, neprevăzute sau orice act dincolo de controlul rezonabil al Zonga care este recunoscut de lege ca fiind un caz de forţă majoră.

13. Modificarea termenilor de utilizare a servicilor Zonga

Sunteţi de acord cu faptul că Zonga are dreptul de a modifica dispoziţiile prezentului document în orice moment. O versiune actualizată a acestuia va fi publicată de îndată pe www.zonga.ro. Prin acceptarea prezentului document vă obligaţi să îl verificaţi periodic, iar în cazul în care nu sunteţi de acord cu modificările efectuate vă rugăm să vă abţineţi de a utiliza serviciile Zonga. Continuarea utilizării serviciilor Zonga de către dumneavoastră după modificarea prezentului document va constitui acceptarea modificărilor realizate.

14. Jurisdicţie

Prezentul document este guvernat de dreptul românesc. Orice neînţelegeri apărute între clienţi şi Zonga în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care părţile nu reușesc să ajungă la un acord pe cale amiabilă, acesta va putea fi înaintat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti româneşti competente.